Huisregels

Binnenkomst

Bij binnenkomst graag melden aan de balie.

Niet nagekomen afspraken

Niet nagekomen afspraken en afspraken die niet 48 uur van te voren zijn afbericht kunnen in rekening worden gebracht.
De afspraken worden in overleg met u gemaakt en u bent verantwoordelijk deze na te komen.
Onze herinneringsmail is een extra service.

Let op!

Bij het maken van een afspraak krijgt u van ons een bevestiging van de afspraak op uw email adres en een herinneringsmail 1 dag voordat u de afspraak heeft.
Als u een hotmail of gmail account heeft dan zou het kunnen zijn dat de mail in uw spam terechtkomt.
U kunt op de computer instellen dat u de mail van ons voortaan in postvak in wilt ontvangen. 
Ook zou het kunnen zijn dat er een keer een storing is en dat de mail niet aan komt. Dit gebeurt gelukkig zelden.

Dit is een service vanuit de praktijk u bent verantwoordelijke voor uw afspraken, het betekent niet dat u niet hoeft te komen als u geen mail van ons ontvangt. U dient zelf de afspraken in de gaten te houden.

Als uw mailadres, adres of telefoonnummer veranderd, horen wij dit graag van u. Dit kunt u doorgeven bij de balie, telefonisch of via de mail. 

Toegang

De toegang tot de praktijk is voor patiënten en begeleiders beperkt tot het patiëntgedeelte. Het zich doelloos ophouden in de praktijk is niet toegestaan.
Bij overtreding van de huisregels wordt u door onze medewerkers verzocht de praktijk te verlaten.


Gedrag

Wij dulden geen ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie. Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden en leiden tot onmiddellijke verwijdering en ontzegging van de toegang.

Veiligheid

Aanwijzingen van medewerkers van de praktijk dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

Diefstal, beschadiging en verlies

We kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor beschadigingen, verlies en diefstal van eigendommen.

Gevonden voorwerpen

Voor gevonden voorwerpen kunt u terecht bij de balie.

Drugs, wapens, en (gestolen)goederen

Het gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei vorm van drugs of (gestolen) goederen is niet toegestaan. Het op zak hebben van messen en andere wapens is ten strengste verboden.


Roken

De praktijk is een rookvrij gebouw. In diverse ruimtes zijn rookmelders geplaatst en deze zullen afgaan indien er gerookt wordt. Wanneer het alarm afgaat zullen de kosten worden verhaald op de veroorzaker. Roken buiten de praktijk is alleen toegestaan op een ruime afstand van de entrée.

Consumpties

Consumpties mogen niet mee de behandelruimtes in vanwege hygiëne en infectiepreventie redenen. Het nuttigen van consumpties is alleen toegestaan in de wachtruimte.

Afval

Afval dient te worden gedeponeerd in de afvalbakken.

Huisdieren

Huisdieren (met uitzondering van blindegeleidehonden) zijn niet toegestaan vanwege hygiëne en infectiepreventie redenen.