Kwaliteit

Kwalitatieve zorg is ons streven

Bij Tandartspraktijk Dollardlaan is hygiënisch werken en aandacht voor infectiepreventie een belangrijke aangelegenheid. Om een goede hygiëne in de tandartspraktijk te waarborgen is in de Praktijkrichtlijn Infectiepreventie in mondzorg praktijken ontwikkeld. Onze praktijk werkt volgens deze richtlijn.

Kwaliteit waarborging

Gestandaardiseerde werkwijze is belangrijk voor een tandartsenpraktijk om de kwaliteit van het werk te waarborgen. De praktijkrichtlijn Infectiepreventie bevat informatie over het dragen van beschermende kleding voor medewerkers, maar ook beschermingsmiddelen zoals mondmaskers, handschoenen en beschermende brillen voor zowel patiënt als behandelaar. In de behandelkamer en sterilisatieruimte is een duidelijke scheiding tussen vuil en schone instrumenten / materialen. Het gebruikte instrumentarium wordt direct na de gebruik naar de daarvoor bestemde ruimte gebracht, zodat zowel patiënt, behandelaar en assistente zo min mogelijk in aanraking komen met gebruikt instrumentarium.

Alle medewerkers binnen de gezondheidszorg dienen zich, door middel van vaccinatie, te beschermen tegen het Hepatitis B virus. Vaccinatie beschermd niet alleen de medewerkers, maar vooral ook de patiënten die een bezoek brengen aan de praktijk. De medewerkers en behandelaars van de praktijk zijn goed gevaccineerd en door middel van nauwkeurige administratie is dit ook aantoonbaar.

Kwaliteitsregister

Een belangrijk onderdeel van kwaliteit binnen de tandheelkunde betreft de wet BIG. Het doel van de wet BIG is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit binnen de gezondheidszorg. Ook beschermt de wet de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van de zorgverlener. Een van de instrumenten van de wet BIG is, het BIG register. Alle tandartsen en tandartsspecialisten staan ingeschreven in het BIG register. Dit register geeft duidelijkheid over de bevoegdheden van verschillende zorgverleners en wordt gevoerd door het CIBG, een uitvoeringsinstantie van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. (bron: BIG).

De wet BIG is bepalend als het gaat om de vraag welke hulpverlener welke tandheelkundige handelingen mag verrichten en onder welke voorwaarden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen voorbehouden handelingen en niet voorbehouden handelingen. Om binnen onze praktijk duidelijkheid te verschaffen over de bevoegdheden, is er voor elke medewerker een functiekaart aangemaakt waar de bevoegdheden duidelijk in staan beschreven. Deze is voor iedereen inzichtelijk en dus voor iedereen duidelijk waar ze wel of niet toe bevoegd zijn.

De BIG registratienummers van onze tandartsen vindt u bij de pagina van ons team.